Aktuelnosti

Izložba „Mihajlo Idvorski Pupin – stvaralačka koordinacija“

Galerija nauke i tehnike SANU priredila je izložbu „Mihajlo Idvorski Pupin – Stvaralačka koordinacija“, autorke Aleksandre Ninković-Tašić.

Izložba je deo projekta popularizacije lika i dela Mihajla Pupina, koju realizuje Udruženje Lumen u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Projekat je finansijski podržao Centar za promociju nauke.

Кako ističe autorka izložbe, Mihajlo Pupin je jedan od najznačajnijih srpskih pronalazača i naučnika i njegove brojne aktivnosti na polju nauke, profesorskog rada, osnivanja i unapređenja mnogih institucija i udruženja u Americi, njegovi nacionalno-politički doprinosi, mnogobrojna dobročinstva, mecenski odnos prema umetnosti, briga o rodnom Idvoru, književni rad – sve pokazuje veliko znanje, nesebičnu angažovanost, istrajnost, najkraće rečeno, radan i delatan život.

„Imajući u vidu da je veliki broj njegovih dobročinstava, legata i mnogih drugih značajnih doprinosa zaboravljen, izložba ima za cilj da predstavi i ukaže na raznovrsno Pupinovo nasleđe, čija istorijska uloga nije dovoljno istaknuta“, dodaje Aleksandra Ninković-Tašić.

Postavka uključuje postere-panoe, delove bogate arhivske građe, fotografije, kao i izbor knjiga koje su obeležile Pupinov životni put.

Posetioci su, prvi put na jednom mestu, zahvaljujući višem kustosu Narodnog muzeja Petru Petroviću i višem kustosu Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ Jeleni Đurđulov, mogli da se upoznaju sa pričom o dva dragocena Pupinova legata.

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS