Aktuelnosti

Ljubav prema večnoj istini

Deo govora Mihajla Pupina iz 1932. godine. Povod je primanje Džon Fricove medalje:

„U jednoj od slika ja vidim trijumfalno osvajanje svemira automobilskom i aeronautičkom naukom. Vidim čuda distribucije energije koje stostruko povećavaju komfor i kreativnu moć čoveka, i ja sam oduševljen električnim talasima koji klize preko žica, ili lutaju svemirom donoseći na svojim krilima govor i melodiju preko kontinenata i okeana u svaki kutak i ugao ove zemaljske kugle. Ovo su neka od čuda našeg doba kod kojih su pokretačke energije toplote i elektriciteta prikazale magiju svog božanskog porekla. One su načinile fizički deo ljudskog života čak veličanstvenijim od života bogova sa Olimpa. Ovo dostignuće doba energije velika je slava.

Ali duhovna strana ljudskog života, predstavljena u drugoj slici, daleko je od ove... U ovoj drugoj slici mi vidimo pustošenje na svakoj strani u buđenju najsmrtonosnijeg rata koga je svet ikada video. Svet se pojavljuje ovde kao da stoji na ivici ekonomskog kolapsa, i ipak silne armije i mornarice brzo uništavaju siromašne ostatke bogatstva nacija, dok milioni besposlenih gladuje. Najmrskije figure na ovoj groznoj slici su strah i mržnja, koje, kao dva ružna demona, nervozno čekaju sa svake strane graničnih linija među komšijskim nacijama.

Proterajte ove demone iz ljudskog srca i neće biti potrebe da silne armije i mornarice čuvaju našu bezbednost od neprijateljskih suseda. Neće biti neprijateljskih suseda i ratovi će postati samo umiruće sećanje na prethodno varvarsko doba. Ali božanske sluge naše civilizacije, pokretačka snaga toplote i elektriciteta, nisu ih proterale. Nauka priznaje da magija ove dve iskonske sile ne može bez pomoći pročistiti dušu čoveka i eliminisati otrove koji su iskvarili njen duhovni život. Nama je potrebna druga pokretačka sila, koja može prodreti dublje nego pokretačke sile čak beskonočno minuta elektrona, u dubine ljudskog srca. Ova potreba prepoznata je skoro pre 2000 godina kada je naš Spasitelj otkrio najveću pokretačku silu u duhovnom svetu i naložio nam da volimo Gospoda našeg Boga, i da volimo nase bližnje kao sebe.

Ovo je bila poruka nadolazećeg doba energije u duhovnom svetu. Ali ovo doba još nije stiglo. Čovečanstvo još nije došlo do najveće pokretačke sile u duhovnom svetu, a bez njenog prisustva pokretačke sile toplote i elektriciteta ne mogu dati svoj puni doprinos razvoju duhovnog života čoveka.

Ljubav prema večnoj istini i njihov rad da otkriju ovu istinu za dobrobit čovečanstva vodio je naučnike i inženjere do njihovih velikih uspeha. Ovi trijumfi ljubavi ubediće bezvoljni svet da će pobednički trijumf pokretačke sile ljubavi koju je Hrist otkrio biti najveći trijumf doba energije."

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS