FBI arhiva i Prvi svetski rat

patenti_5FBI arhiva i Prvi svetski rat
Podkategorije: 0

Dokumenti Američke tajne službe koja prati Pupinove aktivnosti tokom početka Prvog svetkog rata, novinski članci sa Pupinovim pogledima na situaciju, proglasi našim iseljenicima, humanitarne i akcije sa dobrovoljcima. Većina ovih dokumenata nikada do sada nije objavljena.

Pupin Pašiću / 9. april 1913.

Кao Predsednik Saveza Sjedinjenih Srba Sloga, predsednik Srpskog Кulturnog i Dobrotvornog fonda i Narodnog Odbora, ja sam apelirao na sve Srbe i ostale Slavene u Americi, da pruže svoju materijalnu pomoć za borce protivu Turaka. Agitovao sam kroz srpske listove, kroz slovensku štampu, na zborovima i predavanjima i kroz istaknutije Srbe u raznim kolonijama i rezultat je bio vrlo dobar... Prema mome računu poslano je od Srba i ostalih Slovena u Americi u Beograd i na Cetinje do blizu $ 80 000,00. Ovo su prilozi mahom od siromašnih srpskih iseljenika, koji su želeli i sami poći u rat za oslobođenje Srba ispod Turaka, ali prilike im nisu dopuštale da svoju želju privedu u delo, već su se odazvali koliko su mogli svojim prilozima za Srpski Crveni Кrst... Mnoge zasluge u ovom uspešnom radu pripadaju Srbima, Srpkinjama i Slovenima, koji su me u ovoj zadaći oduševljeno potpomagali...

Američki Srbobran, Njujork, mart 1913.

Ali nemoj, rođeni brate moj, zaboraviti da u novooslobođenim srpskim krajevima živi srpska sirotinja...Mi imamo Narodnu Odbranu u Beogradu kakve nema nigde na celom svetu. Ona je kadra i voljna da pruži snažnu srpsku ruku našoj iznemogloj braći u novooslobođenim krajevima, a snažna ruka Narodne Odbrane naša je ruka, to je ruka Srpskog Naroda. Srpski Narod, to si ti, rođeni brate moj...U tvojoj srpskoj slavi i veselom uživanju ne zaboravi da otkineš nešto od usta i da preko Narodne Odbrane u Beogradu pošalješ Vidovdanski darak tvojoj sirotoj braći u novoj srpskoj carevini. Učini to, brate moj, i pokaži da si čelkik Srbin, a Bog će ti stostruko nadoknaditi. A kud će ti veće i lepše nagrade od blagodarnosti tvoje sirote braće....

Izaberite SVA dokumenta za preuzimanje:  
Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 13.89 KB

Studenti sa Univerziteta Kolumbija u poseti Srbiji i svedoci stradanja 

Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 9.97 KB

Studenti sa Univerziteta Kolumbija u poseti Srbiji i svedoci stradanja 

Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 151.69 KB

Studenti sa Univerziteta Kolumbija u poseti Srbiji i svedoci stradanja 

Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 56.97 KB

Studenti sa Univerziteta Kolumbija u poseti Srbiji i svedoci stradanja 

Kreirano: 1920
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 1.88 MB

Yugoslav Republic Alliance zahtev predsedniku Vilsonu 

Kreirano: 1920
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 758.66 KB

Yugoslav Republic Alliance zahtev predsedniku Vilsonu 

Kreirano: 1920
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 660.18 KB

Yugoslav Republic Alliance zahtev predsedniku Vilsonu 

Kreirano: 1920
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 482.8 KB

Yugoslav Republic Alliance zahtev predsedniku Vilsonu 

Kreirano: 1920
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 720.62 KB

Yugoslav Republic Alliance zahtev predsedniku Vilsonu 

Kreirano: 1920
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 389.29 KB

Yugoslav Republic Alliance zahtev predsedniku Vilsonu 

Kreirano: 1918
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 178.86 KB

The moral aims of war 

Kreirano: 1918
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 223.99 KB

The moral aims of war 

Kreirano: 1918
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 330.13 KB

The moral aims of war 

Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 281.27 KB

The plight and the rights of Serbia

Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 281.55 KB

The plight and the rights of Serbia

Kreirano: 1918
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 402.95 KB

The Paris Peace Conference

Kreirano: 1915
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 79.87 KB

Savez sjedinjenih Srba - Sloga

Kreirano: 1927
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 136.91 KB

Submarine 

Kreirano: 1914
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 87.05 KB

Triple alliance 

Kreirano: 1918
Kategorija:  FBI arhiva i Prvi svetski rat
Licenca: 
Veličina: 112.17 KB

Članak - Serbs grateful to Americans 

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS