O Arhivi

O arhivi Mihailo Pupin

Arhiva Pupin koja je nastala pred vama zaista daje odgovor na pitanje: "Кo je bio Mihailo Pupin". Кo je bio naš Idvorski pastir koji je promenio ovaj svet.
Najveći zaštitnik srpskog naroda.

Ako prolazite kroz preko 10 kategorija i 11GB materijala vi ćete videti Pupinovo neizmerno delo. Od arhiva Jugoslavije, arhiva Grada Beograda, arhive FBI-a, arhive NASA-e, Кolumbija Univerziteta, ogromne arhive štampanih medija do odnosa Pupina i Tesle. Do sada nikada javno objavljenih istaknutih dokumenata. Vi stojite pred riznicom kakve nema u svetu arhiva. Nikada niko o jednom nasleđu nije skupio ovako različita dokumenta: preko pisama, telegrama, proglasa, donose nam zaista ubedljivu sliku i odgovor na pitanje: "Кo je zaista bio Mihailo Pupin?"

Novinari, naučnici... Ogromna je naučna arhiva. To nisu samo njegovi patenti nego i naučni radovi o kome treba dati posebnu reč. Mladi studenti, postzdiplomci, svi mogu da stoje pred ovom arhivom. Da crpe znanja i preko tih znanja da stvaraju različit pogled na početak 20. veka. Na nauku na dobročinstva na istorijski trenutak pa i na medijski trenutak.

Svaki od tih trenutaka obeležio je život Mihaila Pupina.

Ističem Mihailo jer tako je kršten. Sve bitno i važno: osnivanje fondacija, kada je trebalo da stavi svoj potpis on je pazio. Taj potpis je uvek izgledao isto: "Mihailo Idvorski Pupin".

Mnoga od dokumenata kako je radio naš konzulat u Njujorku kada je Pupin bio njegov konzul.

Image
Image

Sedamdeset pisama najrazličitijim zvaničnicima u svetu. Pisma od ministra spoljnih poslova Crne Gore, pa do našeg patrijarha karlovačkog, otvaraju jedan poseban pogled na stvari. Čuva se itekako, posebno u američkim institucijama. Čuva se pogled, za njih na Majkla Pupina. Zaboravljamo, bio je član Američke akademije nauka, Predsednik Njujorške akademije nauka, član Srpske Кraljevske Akademije nauka i umetnosti.

Njagovih doprinosi su ogromni. Od američkog društva dobija sva tri odličja za nauku. Počasnu medalju svih udruženje elektro-inženjera Amerike, Edisonovu medalju i Velikog John Frica `32 godine. Umire `35.

Кako i na koji način njegov životopis prelazi u žitije ovde možemo videti. Takođe mnoge detalje kojih nema ni u knjigama ni u presecima. Zaista ova Arhiva Pupin predstavlja ne samo najbližu i najbolju sliku na Mihaila Pupina, nego predstavlja najbolje mesto za dalje istraživanje, razumevanje, svakako podvlačenje i od novinarskih, diplomatskih, naučnih i ljudskih crta.

Pupin i Tesla. Niko nikada ove arhive nije otvorio. Potpuno drugačije izgleda taj odnos ako pogledate izbliza.

- Aleksandra Ninković Tašić

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS