Uslovi korišćenja i autorska prava

Uslovi korišćenja i autorska prava

Sva moralna i imovinska autorska prava na ovu zbriku/bazu podataka, autorskih dela, podataka i drugih materijala koji se nalaze na portalu www.arhivapupin.rs pripadaju isključivo autoru ove zbirke Aleksandri Ninković Tašić, agenciji Media Sector doo kao realizatoru projekta digitalizacije arhive o Mihajlu Pupinu i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije kao donatoru projekta u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima RS ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019).

Bilo kakvo ekonomsko iskorišćavanje zbirke bez dozvole i saglasnosti autora, osim u zakonom predviđenim slučajevima, predstavlja povredu autorskih prava.
Autor zadržava sva prava na zaštitu autorskog dela u skladu sa zakonom, uključujući i pravo na naknadu imovinske i neimovinske štete.

partneri
projekta

Aleksandra
Media Sector
RTS